1 2 3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์ เทค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2551 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปั้มสูบน้ำสะอาด, ปั้มสูบน้ำเสียบ่อบำบัด, ปั้มน้ำมัน, ปั้มลม, ปั้มเคมี, ปั้มอัดฉีด, ปั้มหอยโข่งเหล็กหล่อและสแตนเลส, ปั้มปั้มดูดกาว, ปั้มแช่, ปั้มยืน, ปั้มสระว่ายน้ำ, ปั้มบาดาล,
ปั้มดูดไลท์อาหารเช่นดูดซอส, น้ำส้ม, น้ำเชื่อม, อาหารแปรรูปรวมถึงจำหน่ายสินค้าที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภทประเภทต่างๆ,มอเตอร์ไฟฟ้า, อุปกรณ์วาล์วทุกชนิด, อะไหล่ปั้มน้ำ เช่น โข่งปั้มน้ำ,ใบพัด, เพลา, ซีลปั้มน้ำ, ลูกปืน, โอริงเสื้อปั้ม, เพลาปั้มน้ำ, ยอยสลัก, ยอยยาง, ริง-โบรเวอร์,ถังไดอะแฟรมตั้งแต่ 12-1000 ลิตร
 โดยสินค้าประเภทเครื่องปั้มน้ำเราได้ทำการจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อสินค้า Waterflow pump แต่เพียงผู้เดียว
 นอกจากนี้ทางห้างฯของเรายังมีบริการเซอร์วิสลูกค้า เช่นซ่อมปั้มน้ำ,มอเตอร์ปั้มน้ำทั่วประเทศ เพื่อรองรับลูกค้า ตามหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนโดยงานที่เราได้ดำเนินการขายและซ่อมให้กับลูกค้ารายใหญ่ๆหลาย แห่ง เช่น
หน่วยงานราชการ : สำนักงานปลัดสำนักนายก,อบต.จังหวัดต่างๆ,โรงเรียนสถานศึกษาทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
โรงแรม : ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
โรงงาน : โรงงานน้ำตาล,โรงงานผลิตรองเท้า,โรงงานผลิตอาหาร,โรงงานผลิตปุ๋ย,โรงงานผลิตกระดาษ,โรงงาน ผลิตสีและเคมีภัณฑ์
บริษัทและห้างร้าน : นิคมอุตสาหกรรมต่างๆทุกภาคของประเทศไทย
อื่นๆ : จำหน่ายสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านเช่น พม่า,เขมร,ลาว,รวมไปถึงลูกค้าทั่วไป
เนื่องจากในปัจจุบันทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการขยายตัวค่อนข้างสูง ทำให้ทางห้างฯ ได้ปรับการ ขยายการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้นเพี่อตอบโจทย์ของลูกค้าได้หลายกลุ่มเป้าหมาย ทางเราจึงมีการให้บริการเสริมในตัวสินค้าหลากหลายยี่ห้อเพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสินค้าที่เราจำหน่าย นอกจาก WATERFLOW PUMPแล้ว เรายังมีปั้ม ELEKTROKOVINA,KENFLO,SMOOTHFLO,MONOFLO, STAC,ELECTRA,CROMPTON,FORAS.EBARA,MATRA,SAWADA,YAMANO,PENTAX,TSURUMI, KAWAMOTO,KILA,APP,ARWANA,ROMA,WESCO,NOCCH,CALPEDA,TAKI,KATO,VARISCO,HUZIE, ROVATTI,KOSHIN,INTERSIGMA,ESPA,ONGA,FUJI,LDL,VENTEX,CRELEC,SIEMENS,RESUN, HITACHI,WAP,COMET,BOSTEC,HYPRO,INTER PUMP,CAT,DIAMOND,KRANZLE,SANSO,KUOBAO, SUPER,TRUNDEAN,ONGA,QINWEI,KUANG PAO,VERSA MATIC,PULSAFEEDER,MILTON ROY, GRACO,GML,OTTO,KANO,APV,JINONG ฯลฯ
นอกจากนี้ทางห้างฯ พร้อมให้ปรึกษาและคำแนะนำในการเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะกับการ ใช้งานในแต่ละที่ ในส่วนของโรงงานเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในติดตั้งให้ตรงกับเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยการออกแบบการติด ตั้งจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและช่างผู้ดำเนินการที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจนงานสำเร็จและจะดูแลให้การ บริการหลังการขายต่อไปตลอดอายุการใช้งานของสินค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา